Vyacheslav Shlikhtenko

Senior Crew Manager

office 623, Genuezskaya str.24/B,
65009, Odessa, Ukraine